Związki Zawodowe

współpraca ze związkami zawodowymi,
budowanie relacji pomiędzy pracodawcą a związkami zawodowymi,
doradztwo prawne w obszarze formalno-prawnego funkcjonowania związków zawodowych, statutów, członków związków szczególnie chronionych, rad pracowniczych etc.,
przekształcenia/przejęcia przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem uzgodnień ze związkami zawodowymi,
negocjacje w zakresie: płac, układów zbiorowych pracy, regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania, Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, Pakietów Socjalnych, Programów Dobrowolnych Odejść, regulaminów zwolnień grupowych,
negocjacje i mediacje na podstawie ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych,
zwolnienia grupowe,
szkolenia z obszaru współpracy ze związkami zawodowymi i prawa pracy.