Windykacja

  • prowadzenie postępowań windykacyjnych na terenie całego kraju w sposób zorganizowany i skoordynowany,
  • prowadzenie postępowań ugodowych z dłużnikami zmierzających do dobrowolnej i natychmiastowej spłaty całości zadłużenia do rąk Klienta,
  • prowadzenie na drodze sądowej i egzekucyjnej skoordynowanych postępowań windykacyjnych,
  • reprezentowanie Klienta w postępowaniu egzekucyjnym,
  • ustalanie i ocena sytuacji prawnej i majątkowej kontrahenta Klienta.