Prawo Rodzinne

  • sprawy o rozwód,
  • separację,
  • ustalenie ojcostwa,
  • alimenty,
  • zaprzeczenie ojcostwa,
  • zniesienie małżeńskiej wspólności ustawowej,
  • dotyczące małżeńskich umów majątkowych (wyłączenia, rozszerzenia, ograniczenia wspólności ustawowej),
  • podział majątku małżeńskiego,
  • ustalenie kontaktów z dzieckiem, ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej.