Prawo Pracy

Oferuję usługi prawne zarówno w zakresie indywidualnego, jak i zbiorowego prawa pracy:

  • sporządzanie i doradztwo w zakresie opracowywania projektów umów o pracę, kontraktów menedżerskich, umów o zakazie konkurencji i innych związanych ze stosunkiem pracy,
  • przygotowywanie regulaminów wynagradzania i pracy, układów zbiorowych pracy, zakładowych funduszów świadczeń socjalnych, pakietów socjalnych, programów dobrowolnych zwolnień, statutów i innych aktów prawa pracy,
  • doradztwo prawne w zakresie restrukturyzacji zatrudnienia,
  • reprezentacja pracodawców w sporach sądowych,
  • zatrudnianie pracowników, procedur imigracyjnych, delegowanie pracowników z i do Polski, zatrudniania kadry zarządzającej spółek,
  • uzyskiwanie zezwoleń na wykonywanie przez cudzoziemców pracy w Polsce.