Prawo Gospodarcze

 • zakładanie i rejestracja spółek handlowych,
 • bieżąca obsługa prawna w zakresie działalności prowadzonej przez przedsiębiorców,
 • przygotowywanie i opiniowanie projektów, umów oraz innych dokumentów związanych z działalnością gospodarczą,
 • ocena dokumentacji przetargowej,
 • uczestniczenie w negocjacjach z kontrahentami,
 • sporządzanie opinii prawnych,
 • udzielanie porad prawnych, wyjaśnień i konsultacji,
 • przygotowywanie i prowadzenie postępowania upadłościowego i naprawczego,
 • pomoc prawna w uzyskiwaniu zezwoleń i koncesji,
 • przygotowywanie i prowadzenie procedur łączenia i przekształcania spółek handlowych,
 • procesy prywatyzacyjne, fuzje i przejęcia spółek,
 • zastępstwo procesowe w toku postępowania pojednawczego, sądowego i egzekucyjnego,
 • reprezentacja przed sądami administracyjnymi,
 • reprezentacja przed sądami polubownymi,
 • audyt prawny.