Media i Reklama

 • doradztwo w zakresie uregulowań dotyczących marketingu, promocji i reklamy,
 • ograniczenia reklamy określonych typów dóbr i usług,
 • wykorzystanie w działaniach reklamowych baz danych,
 • rejestracja tytułów prasowych,
 • świadczenie usług drogą elektroniczną,
 • e- biznes,
 • ochrona klientów w transakcjach internetowych,
 • prowadzenie postępowań przed Sądem Polubownym ds. Domen Internetowych oraz przed Sądem Powszechnym,
 • ochrona tożsamości firmy, w tym znaków handlowych, logo oraz nazw domen internetowych,
 • doradztwo i przygotowanie umów w zakresie usług świadczonych przy użyciu Internetu oraz urządzeń mobilnych,
 • doradztwo i przygotowywanie umów z dostawcami oprogramowania i treści,
 • doradztwo i przygotowywanie umów z zakresu marketingu mobilnego,
 • ochrona danych osobowych (regulacje GIODO, rejestracja zbiorów danych osobowych, przygotowanie polityki bezpieczeństwa oraz instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych, umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych etc.).