Michał Strecker

MICHAŁ STRECKER
adwokat – zajmuje się głównie sprawami i doradztwem z zakresu prawa handlowego, cywilnego, reklamy i mediów oraz nowych technologii (internet, e-biznes, ochrona danych osobowych etc.).

Jego doświadczenie z zakresu szeroko rozumianego prawa handlowego obejmuje zakładanie spółek handlowych oraz doradztwo prawne przy przekształceniu spółkę. Ponadto doradza w kwestiach dotyczących negocjacji warunków umów handlowych. W zakresie spraw dotyczących mediów zajmuje sie doradztwem uregulowań marketingu, promocji i reklamy, rejestracji tytułów prasowych.

Odpowiada za pełna obsługę prawną akcji promocyjnych, konkursów oraz loterii promocyjnych i audiotekstowych. Posiada wiedzę z zakresu działalności w trybie on-line, w szczególności dziedzinach dotyczących prawa autorskiego, ochrony dóbr osobistych i danych osobowych oraz zapobiegania nieuczciwej konkurencji, doradza w zakresie adresów domenowych, w tym ochrony nazw domen.

Dodatkowo posiada doświadczenie w zakresie spraw dotyczących nieruchomości, zwłaszcza w zakresie umów profesjonalnego najmu powierzchni na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej.

W kancelarii odpowiada, także za windykację należności, w tym prowadzenie postępowań polubownych zmierzających do dobrowolnej spłaty zobowiązań przez dłużników.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Włada biegle językiem angielskim.

e-mail: michal@strecker.pl