Malwina Strecker

Malwina Strecker radca prawny – zajmuje się głównie sprawami i doradztwem z zakresu prawa pracy, związków zawodowych oraz prawa korporacyjnego.

Jej doświadczenie z zakresu prawa pracy obejmuje negocjacje ze związkami zawodowymi w zakresie pakietów socjalnych, zbiorowych układów pracy, regulaminów pracy, wprowadzania programów dobrowolnych odejść, zwolnień zbiorowych, transferu pracowników, restrukturyzacji zatrudnienia oraz reprezentowanie pracodawców przed sądami. Doradza również w codziennych sprawach z zakresu prawa pracy, takich jak: zawieranie umów o pracę, opracowanie pakietów wynagrodzeń, przedłużanie i renegocjacja kontraktów kadry kierowniczej w tym członków zarządów.

Współpracowała z organizacjami pracodawców w kraju jak i zagranicą, w tym z PostEurope i Komisją Europejską w ramach Komisji ds. Dialogu Społecznego Sektora Pocztowego w obszarze prawa pracy.

Jest mediatorem wpisanym na listę mediatorów przy Ministrze Pracy i Polityki Społecznej.

Malwina Strecker jest autorką publikacji z zakresu prawa pracy, które ukazały się w polskiej prasie.

Ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego (kierunek administracja) oraz Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego (kierunek prawo).

Włada biegle językiem angielskim oraz językiem rosyjskim.

e-mail: malwina@strecker.pl