Iwona Rejmer

Iwona Rejmer

radca prawny – zajmuje się głównie sprawami i doradztwem w zakresie prawa podatkowego, postępowań administracyjnych i sądowo-administracyjnych.

Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w zakresie prawa podatkowego i sporów z organami publicznymi w postępowaniu podatkowym i sądowym zdobyte podczas pracy zawodowej w Urzędzie Skarbowym, Izbie Skarbowej oraz prowadząc z sukcesem obsługę prawną największych polskich przedsiębiorstw.

Ma na swoim koncie liczne sukcesy w zakresie wygrywania spraw podatkowych przed organami podatkowymi oraz w sporach z organami podatkowymi przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym w Warszawie.

Zrzeszona w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku.

Włada biegle językiem angielskim, hiszpański oraz w stopniu podstawowym rosyjskim.